3D Samordning VVS, EL, SPRINKLER

Anlita oss så får du  kvalitet igenom  hela ditt  projekt!  Vi sätter alltid dig som kund i fokus.

 

 • BIM (building information model) projektering

"BIM tänk i ett projekt  ger bättre ekonomi, höjer kvaliteten och framäver en öppen teknik med bland annat  leverans i IFC-format."  i ditt projekt.

Våra tjänster

 • Besiktningar
 • Energideklarationer, Energikartläggning
 • Utredningar
 • Energiutredningar, optimering
 • Förstudier
 • Status besiktningar
 • 3D/BIM Samordning (Revit MEP,NavisWorks,Tekla BIMsight)
 • Energibalansberäkningar
 • OVK
 • Kontroll
 • VVS Projektering i AutoCad och Revit MEP
 • Kostnadsbedömningar
 • Kalkyler
 • CAD-ritningar, IFC-filer, Navisworksfiler
 • Klickbara PDFer för DU-instruktioner
 • QR-koder på ritningar

 

Diagram  på arbetsinsats  i förhållande till tid  när man använder BIM metodik vid projektering!